Privacy verklaring Green Collectief

Greencollectief is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

GREENCOLLECTIEF

www.greencollectief.nl

Tweede bokslootweg 14, 7824 LE EMMEN 

Ramazan Peksen,Richard Buirs en Jeannette Wijers  zijn de Functionaris Gegevensbescherming van greencollectief. Hij/zij zijn te bereiken via info@greencollectief.nl of j.wijers@greencollectief.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Greencollectief verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van
de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Als je een energiecontract afsluit

Op het moment dat wij het energiecontract aanvragen, vullen wij de gegevens in aan met aanvullende persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens tot vjf jaar na je aanvraag in verband met administratieve verplichtingen. Wij gebruiken deze gegevens om je, na afloop van je energiecontract, gemakkelijk opnieuw te laten overstappen zonder je gegevens opnieuw in te vullen.

 • NAW gegevens
 • huidige leverancier
 • eventuele verhuizing
 • metertype
 • verbruik
 • aanwezigheid zonnepanelen
 • opwekking stroom
 • aanhef
 • geslacht
 • eigennamen
 • geboortedatum
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • IBAN
 • naam rekeninghouder
 • voorkeur betaalmethode
 • start- en einddatum contract
 • eventueel postadres

Verwerking

Onze overstapservice houdt in dat jij na je aanvraag niets meer hoeft te doen. Daarom sturen we de gegevens die je tijdens je vergelijking en je aanvraag hebt opgegeven door naar je nieuwe energieleverancier. Check ook altijd het privacystatement van je nieuwe leverancier op de website van de leverancier.

 

Greencollectief verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het doel van Greencollectief is Aanbod op maat, met de juiste voorwaarden en altijd de scherpste aanbieding. Op Greencollectief wordt u een vergelijking aangeboden tussen leveranciers van producten als energie, internet, telefonie, televisie.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om telefonisch contact met u op te nemen, teneinde een vergelijking te maken tussen leveranciers van de producten die op de website van Greencollectief worden genoemd. Greencollectief zal ervoor zorgen dat voor elke verwerking, of het nu gaat om de uitvoering van een overeenkomst of telefonisch contact, alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die toereikend, en ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Daarnaast gebruiken wij deze gegevens voor de juiste verzending van de door u gekozen overeenkomst, en om u op de hoogte te houden van andere interessante aanbiedingen. Indien u geen prijs stelt op deze extra informatie, kunt u dit (schriftelijk of per telefoon) kenbaar maken aan ons bedrijf: Greencollectief, t.a.v. privacygreencollectief, Tweede bok slootweg 14, 7821 AS  Emmen.

Alle gegevens die door onze website worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden. De informatie die u als klant aan ons geeft, zal met de grootst mogelijke zorg worden behandeld. Op onze online contactformulieren verzoeken wij de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer). Deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te kunnen nemen, door Greencollectief, naar aanleiding van uw bezoek op onze website.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De door Greencollectief verwerkte gegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dit vereist. 

Disclaimer

Greencollectief streeft ernaar alle informatie op haar websites zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Alle informatie op de website wordt echter onder voorbehoud verstrekt.

Greencollectief aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen op haar websites. De informatie kan worden verwijderd, gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Snelle ontwikkelingen en/of prijswijzigingen kunnen ertoe leiden dat deze informatie niet correct of onvolledig is. 

Greencollectief is niet aansprakelijk voor enig defect dat verband houdt met een indringing in haar computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van haar websites kunnen aantasten. Gezien de aan internet eigen technische kenmerken kan Greencollectief noch onderbreking van de toegang tot de websites wegens onderhoud of storingen in stroomvoorziening of internetaansluiting, noch een vertraging in de overdracht van de informatie, noch een defect aan haar server uitsluiten. 

Greencollectief aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waar door middel van een link naar wordt verwezen. U mag de inhoud van de websites van Greencollectief niet kopiëren en/of veranderen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Greencollectief gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker en/of gebruikgegevens. Daardoor kan de website u, als bezoeker, bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

BLOKKEREN EN VERWIJDEREN

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden. Voor instructies hoe u dit kunt doen verwijzen wij u naar de handleiding van uw browser of de website van uw browserfabrikant.

Hotjar

Voor een diepgaande analyse van jouw ervaring op onze website gebruiken wij op sommige pagina’s Hotjar. Dit is een applicatie waarmee we opnames en snapshots van je bezoek kunnen maken. Ook kunnen we er korte vragen mee stellen. Alles wat we hiermee vastleggen is volledig anoniem en niet tot jou te herleiden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Greencollectief en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@greencollectief.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot
inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Greencollectief wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Greencollectief neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
onze klantenservice 085- 007 5007 of via  j.wijers@greencollectief.nl 

Alle persoonlijke informatie die de gebruiker beschikbaar stelt aan Greencollectief wordt verstuurd via SSL (Secure Socket Layer) coderingstechnologie. SSL is een uiterst veilig coderingssysteem dat persoonlijke- en transactiegegevens van de gebruiker beschermt. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

 

Inzage en wijzigen van je gegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft je als gebruiker belangrijke nieuwe rechten om meer controle te krijgen over de verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt ons verzoeken om de gegevens die wij van je hebben in te zien, te wijzigen of volledig te verwijderen. Ook kun je ons vragen de gegevens aan aanbieders van gelijksoortige services door te geven. Stuur daarvoor een mail naar privacy@greencollectief.nl of bel ons: 085 – 007 5 007

 

Wijzigingen

Greencollectief behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacyverklaring. Bekijk daarom regelmatig het privacyverklaring eventuele aanpassingen. 

 

Privacy & cookies

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.